dimarts, 27 de febrer de 2007

Comença una nova edició dels Grups d’Ajuda Mútua per a cuidadors de persones amb demència

Sabadell. Un cop més, l’Ajuntamentde Sabadell ha posat en marxa aquest mes de febrer Grups d’Ajuda Mútua per als cuidadors de persones amb demència. La iniciativa s’organitza amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN) i té com a objectiu donar suport psicològic al cuidador perquè pugui compartir les seves vivències i sentiments, tot facilitant-li alhora els mitjans per adquirir coneixements i tècniques de relaxació i contenció emocional i per reduir els efectes negatius que pugui patir tant físicament com mentalment. Amb la nova edició dels grups es dóna continuïtat i es consolida una iniciativa molt útil per als usuaris. Els continguts que es tracten als Grups d’Ajuda Mútua s’estructuren bàsicament en dues línies. Per una part es treballa l’atenció a la persona malalta: es facilita informació sobre la malaltia i sobre el procés d’envelliment, es donen consells sobre tècniques i actituds per a la cura del malalt (àpats, cures, higiene, manteniment d’hàbits, entre d’altres) i s’orienta els participants sobre els recursos institucionals públics i privats disponibles pel que fa a l’atenció del malalt. D’altra banda, també es treballa l’atenció al mateix cuidador o cuidadora. A les sessions podran parlar de la seva situació personal, expressant les seves angoixes i emocions.