dijous, 6 de novembre de 2008

L’Ajuntament lamenta el tractament dels mitjans de comunicació per la mort d’una menor el passat cap de setmana

Ripollet. En data d’avui, 6 de novembre, l’Alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha tramés un escrit al senyor Josep Maria Carbonell i Abelló, President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; a la senyora Mònica Terribas i Sala, Directora de TV3 i a l’Hble. Sr. Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges. En aquest escrit, que es reprodueix a continuació, l’Alcalde lamenta el tractament informatiu d’alguns mitjans de comunicació al respecte de la mort d’una menor el passat dia 1 de novembre.

Com sabeu, la matinada del passat dia 1 de novembre es va produir l’homicidi de M. Dolores, menor d’edat, veïna del nostre municipi. Arrel d’aquest tràgic esdeveniment, que ens ha trasbalsat a tots i a totes, Ripollet ha tingut un fort impacte mediàtic, amb aparicions a tots els mitjans de comunicació tant locals com nacionals, tant escrits com audiovisuals.
Aquesta situació ha estat el suficientment greu com perquè la informació que es transmeti sigui el més curosa possible, sobretot pel fet que tant la víctima com els presumptes homicides són menors d’edat. En nom propi i en el de l’Ajuntament que presideixo, tal i com vàrem deixar palès en la declaració institucional aprovada per la Junta de Portaveus, lamento el tractament que alguns mitjans de comunicació han donat, difonent informacions que res tenen a veure amb aquest cas i que, per contra, fomenten l’estigmatització del barri i d’altres espais de Ripollet.
No és cert que trobessin la noia en un descampat; ni al barri de Can Mas, en concret, ni al nostre municipi, en general, tenim presència de bandes; els nostres veïns i veïnes no tenen por de sortir al carrer, la mostra és que una nena de 14 anys va sortir al carrer a mitjanit amb total normalitat. A més, segons les dades policials que periòdicament lliuren tant el cos dels Mossos d’Esquadra com la Policia Local demostren que Ripollet és una població tranquil·la i segura, que compta amb un índex de criminalitat del 41,6, inferior a la mitjana europea (69), espanyola (50) i catalana (65,3).
Després del nostre cas concret, havent patit aquesta experiència i havent posat en el vostre coneixement la nostra queixa, us demano que reviseu totes les informacions que s’han emès i publicat als diferents mitjans i que emeteu un informe al respecte del tractament donat de la notícia. Igualment espero que, quan es donin casos similars, presteu una especial atenció per tal que una notícia, ja per sí mateixa desagradable i tràgica, no afegeixi encara més problemes estigmatitzant barris, pobles o persones.
Resto a la vostra disposició per qualsevol informació addicional que necessiteu.
Atentament.