dimarts, 3 d’abril de 2007

Aprovada la nova ordenança municipal per fomentar i garantir la convivència i reguladora de l’ús de la via pública

Montcada i Reixac. L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat l’ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència de l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública, l’objectiu principal de la qual és esdevenir una eina efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàn­cies que poden afectar o alterar la convivència al municipi i l’ús de l’espai públic. La presidenta de l’Àrea Interna, M. Carme Porro, ha explicat que el nou text actualitza l’ordenança vigent fins ara, i contempla les diferents problemàtiques que es poden produir relacionades amb la convivència i adequa les faltes, tipificades en lleus, greus i molt greus, a la legislació actual. L’ordenança vol ser una resposta democràtica i equilibrada a les noves situacions i circumstàncies, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tot­hom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ser respectat en la seva lliber­tat; tenint en compte, però, la necessi­tat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades. L’objectiu és pre­servar l’espai públic com a lloc de convivèn­cia i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres.