dilluns, 2 d’abril de 2007

Conèixer els boscos catalans i proposar-ne l'ús responsable, temes d'una mostra a Sabadell

Sabadell. L’Obra Caixa Sabadell i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya presenten l’exposició “Boscos, per a què?” a la Sala d’Exposicions de Caixa Sabadell del 29 de març al 3 de juny del 2007. L’exposició convida els visitants a conèixer millor els boscos de Catalunya i a reflexionar sobre què n’esperem durant el segle XXI tenint en compte les grans funcions de qualsevol bosc: la productiva, l’ambiental i la social. Immersos en la vida urbana, massa sovint oblidem que el 40% del territori català és bosc, amb una proporció de gairebé 200 arbres per habitant, i no som conscients de tot el que ens aporta. Tanmateix, el bosc és un recurs renovable i cal que l’aprofitem d’acord amb el seu ritme i la amb seva capacitat de renovació. Qualsevol gestió sostenible del bosc ha d’evitar tant l’abandonament com la sobreexplotació alhora que ha d’implicar l’estalvi de combustibles fòssils, la reducció de la contaminació i la minimització del risc dels incendis forestals. Tot i la pèrdua de valor econòmic de molts productes derivats del bosc, avui hi ha maneres de treure’n un rendiment que repercuteixi positivament en la qualitat de vida, freni l’avanç del canvi climàtic i protegeixi l’erosió del sòl per les pluges torrencials. Al mateix temps, hem de recordar el potencial dels boscos per a les activitats de recerca científica i d’educació ambiental.