dijous, 10 d’abril de 2008

L’Ajuntament de Sant Quirze realitza controls sanitaris

Sant Quirze del Vallès. L’Ajuntament de Sant Quirze ha realitzat un dels controls rutinaris de vigilància i control sanitari en dos tipus d’establiments alimentaris del municipi: forns de pa i pastisseries amb o sense degustació, i comerços minoristes de venda de carn i derivats. Aquest control té com a objectiu valorar diferents aspectes sobre els productes que s’ofereixen, les condicions dels comerços o establiments i del personal laboral, sempre des d’un punt de vista de salut pública. Els resultats de l’estudi poden qualificar-se com a positius. En aquest sentit, cal destacar els alts percentatges en l’acompliment de les condicions de les instal·lacions, els preparats alimentaris, les condicions d’emmagatzematge o la higiene dels locals i de l’utillatge. D’altra banda, però, una de les mancances detectades se centra en la formació del personal dels establiments. Per això, tant la Regidoria de Salut com la de Promoció Econòmica iniciaran un treball comú que permeti donar resposta a aquestes necessitats de formació.