dijous, 10 d’abril de 2008

L’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona preveu connexió de Castellar a la xarxa de metro comarcal

Castellar del Vallès. L’avantprojecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona presentat aquesta setmana pel Govern de la Generalitat de Catalunya inclou la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) de Sabadell a Castellar del Vallès. El document d’avantprojecte estructura les seves directrius en tres sistemes d’ordenació: espais oberts, assentaments urbans i infraestructures de mobilitat. L’arribada del tren a la vila s’inclou dins d’aquest darrer apartat, on es dóna prioritat principalment a les actuacions sobre la xarxa ferroviària. En aquest sentit, la connexió de Castellar amb la línia dels FGC s’ha incorporat dins la proposta de dotar d’infraestructura ferroviària aquelles àrees que encara no disposen de connexió amb el centre del sistema metropolità. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona abasta un total de 164 municipis, un àmbit molt superior al dels plans supramunicipals existents fins ara. D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat i món local han arribat a un acord per tal que per primera vegada la Regió Metropolitana de Barcelona compti amb un Pla territorial propi amb un horitzó temporal establert a l’any 2026. Una vegada s’hagi tancat el procés de consulta pública de l’avantprojecte, el Govern de la Generalitat serà l’encarregat de fer l’aprovació definitiva del Pla, després del corresponent procés de tramitació.