dijous, 23 d’octubre de 2008

Constitució del Consell de Comerç i Turisme de Terrassa

Terrassa. Aquest divendres, 24 d'octubre, tindrà lloc la constitució del plenari del Consell de Comerç i Turisme de Terrassa, un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat de conformitat amb el que preveuen els articles 25 i següents del Reglament de Participació Ciutadana, i els articles 62 i 63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El nou consell ve a substituir l’anterior Consell Consultiu de Comerç, que es va constituir per primera vegada el 1996. El consell està integrat per l’alcalde de Terrassa, en qualitat de president, la regidora de Comerç i Turisme, Eva Bermúdez, com a vicepresidenta, una secretària i un total de 39 vocals. Hi són representats els cinc grups municipals, els sindicats UGT i CCOO, 12 associacions de comerciants, la Federació d’Associacions de Comerciants de Terrassa, els venedors dels dos mercats municipals i del mercadal de Martí l’Humà, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, la Confederació Empresarial de la Comarca de Terrassa, els Gremis d’Hostaleria i de Flequers, els hotels de la ciutat, les mitjanes superfícies comercials, les associacions de consumidors, l’Escola Superior de Comerç i Distribució, l’Escola de Turisme i set serveis municipals.