dimarts, 21 d’octubre de 2008

Sant Cugat aprova el mapa de capacitat acústica del municipi

Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès posa en marxa el mapa de capacitat acústica del municipi. El mapa s’emmarca en l’ordenança de Sant Cugat sobre sorolls i vibracions i estableix diferents zones de sensibilitat acústica, a saber, la zona de sensibilitat alta, la de sensibilitat moderada, la de sensibilitat baixa i la zona d’especial protecció. L’objectiu de l’ordenança i el mapa és vetllar perquè les actuacions que es duen a terme a la ciutat no afectin la salut, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. El mapa de capacitat acústica de Sant Cugat quedarà aprovat de forma definitiva si durant el període d’exposició pública no hi ha cap suggeriment ni reclamació.