dimecres, 29 d’octubre de 2008

Important impuls per al programa de mediació i cessió d’habitatges

Sabadell. El Pla Local de l’Habitatge 2008-2014, que es va aprovar ara fa un mes en un ple extraordinari, es planteja diversos objectius relacionats amb l’accés a l’habitatge. En destaquen les mesures que adopta l’Ajuntament de Sabadell pel que fa a l’accés i l’ús dels habitatges ja existents a la ciutat. En aquest sentit, el programa de mediació i cessió d’habitatges desocupats és una mesura que el consistori ja va posar en marxa a principis d’aquest any i que és pionera a tot Catalunya. Ara, l’Ajuntament de Sabadell i la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca signen un conveni a través del qual la segona institució fomentarà i divulgarà entre els propietaris d’habitatges de titularitat privada que es trobin lliures o desocupats l’existència del programa de cessió. La signatura del conveni s’ha fet aquest migdia de la mà de l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, Albert Blasi. En aquest sentit, el president ha assenyalat que “la Cambra té molt d’interès que els seus associats coneguin el programa i es pugui trencar la resistència al lloguer”. Aquest conveni pretén motivar els propietaris de pisos buits perquè entrin al mercat de l’habitatge de lloguer mitjançant la cessió voluntària a l’Ajuntament, a través de VIMUSA, com a ens gestor del programa. “Volem generar la confiança necessària perquè els associats de la Cambra de la Propietat trobin en l’administració un aliat per posar els habitatges desocupats al mercat i a l’abast del ciutadà. De fet, l’objectiu final és que el preu del lloguer sigui idoni per a la ciutadania. Volem que les persones que més ho necessiten tinguin la possibilitat de disposar d’un habitatge a un preu raonable”, ha dit l’alcalde de Sabadell.