dimecres, 29 d’octubre de 2008

Les ordenances fiscals introdueixen una línia d’ajuts universals a les famílies amb rendes baixes

Castellar del Vallès. Els impostos i taxes municipals per a l’any 2009 inclouen noves bonificacions i ajuts per tal d’afavorir els ciutadans amb menys poder adquisitiu. L’equip de govern s’ha compromès a introduir en el proper pressupost una nova línia d’ajuts econòmics destinats a les famílies amb rendes més baixes per tal de reduir la seva pressió fiscal. Així, el proper 2009 s’ampliaran a tots els contribuents les bonificacions i exempcions del rebut de les escombraries que ja existeixen per als majors de 65 anys i jubilats. En aquest sentit, s’establirà un ajut universal d’entre el 25 i el 100% de la taxa que anirà en funció dels ingressos de la unitat familiar i del nombre de persones que convisquin a la llar. A més, tots els beneficiaris d’aquestes bonificacions que estiguin obligats al pagament de l’IBI rebran un altre ajut econòmic. En aquesta mateixa línia, també es doblaran les bonificacions adreçades a famílies nombroses, que passaran a ser del 50%. Fins ara, el màxim que es podia obtenir de bonificació per aquest concepte era d’un 25%.