dimarts, 28 d’octubre de 2008

La Xarxa Mobal inclou la renovació dels semàfors de Terrassa al seu recull de bones pràctiques en mobilitat

Terrassa. La Xarxa Mobal, entitat impulsada per la Diputació de Barcelona per a afavorir la gestió de la mobilitat, ha inclòs al seu recull de bones pràctiques la substitució dels semàfors de Terrassa per noves unitats amb tecnologia LED. El web de la xarxa inclou una gran varietat de recursos adreçats a professionals de la gestió de la mobilitat, especialment tècnics de l’administració pública, com ara bases de dades d’informació municipal, directoris d’empreses del sector o un recull de bones pràctiques. En aquest recull s’inclou un article sobre la modernització dels semàfors de la ciutat, iniciada el passat 2006 i que ha de finalitzar aquest any. L’actuació inclou les 157 cruïlles semaforitzades del terme municipal. En total es substitueixen 1.042 semàfors per a vehicles, 1.020 semàfors per a vianants i 406 semàfors intermitents. La substitució es porta a terme mitjançant un contracte de renting per un període de 10 anys, amb un cost anual de 126.000 €. La tecnologia LED ofereix importants avantatges davant les bombetes d’incandescència tradicionals, sobretot pel que fa a consum energètic. Una bombeta incandescent de 50 W genera 1.250 lúmens i dura unes 4.000 hores. La mateixa intensitat de llum es pot aconseguir amb un grup de 179 LEDs, que consumeix només 13 W i, a més, dura unes 100.000 hores. Un altre avantatge és que el LED ofereix llum de més alt contrast, de manera que sempre és visible, fins i tot quan el sol hi incideix directament, mentre que la bombeta incandescent pot esdevenir invisible sota determinades condicions ambientals. L’article recull també dades sobre l’estalvi econòmic que genera en canvi de tecnologia als semàfors, fet palès a l’estudi que es va fer entre el 2006 i el 2007 sobre 58 cruïlles. El cost de l’electricitat consumida va ser de 6.000 € el 2006, abans del canvi, i de 1.242 el 2007, quan ja s’havien introduït els nos semàfors.