dimecres, 22 d’octubre de 2008

L’Ajuntament engega una experiència pilot de pressupostos participatius als sectors de Can Carner i la plaça d’Europa

Castellar del Vallès. L’Ajuntament de Castellar posarà en marxa els propers dies una experiència pilot de pressupostos participatius per barris. La iniciativa possibilitarà que els veïns de Can Carner i la plaça d’Europa puguin proposar i decidir les inversions que durant el 2009 s’hauran de dur a terme a la seva zona. L’equip de govern hi destinarà un total de 300.000 euros, el que suposa al voltant d’un 10% del pressupost municipal d’inversions previst per l’any que ve. Els pressupostos participatius, que s’engeguen a Castellar per primera vegada a la història, seran en realitat dos processos paral·lels, un per a cada sector. Hi podran prendre part tots els veïns majors de 16 anys que visquin d’una banda, al sector residencial de Can Carner, i de l’altra, a la plaça d’Europa, en el perímetre format pels carrers de Suïssa, Barcelona, Alemanya i Tarragona. En total seran prop d’un miler de veïns –648 a Can Carner i 302 a la Plaça d’Europa– els qui podran debatre i decidir el destí dels 150.000 euros que s’han assignat a cada barri. D’acord amb les regles que ha establert l’equip de govern, les actuacions que es proposin s’hauran d’executar durant l’any 2009, hauran de ser viables tècnicament i s’hauran d’emmarcar necessàriament en l’àmbit de la millora de l’espai públic. Segons s’estableix en el Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, l’equip de govern donarà continuïtat als pressupostos participatius en els exercicis 2010 i 2011, repetint el procés obert per aquest 2009 en altres zones geogràfiques del Castellar. El consistori ha adoptat el compromís d’establir anualment una partida econòmica de 300.000 euros als pressupostos participatius, sempre en concepte d’inversions. La intenció és que cada any hi puguin participar els veïnats de dos sectors diferenciats del municipi, de manera que al final d’aquest mandat un total de sis àrees se’n puguin veure beneficiades.