dissabte, 10 de març de 2007

Els locals dels Pessebres de la Capella de Montserrat passaran a formar part del patrimoni del municipi

Castellar del Vallès. Els locals dels Pessebres de la Capella de Montserrat passaran a formar part del patrimoni de la vila gràcies a la cessió de part d’una finca del carrer Doctor Pujol, 26 per part d’Emili Carles Tolrà Bofill. La setmana passada, l’alcaldessa de Castellar, Montse Gatell, va signar amb Emili Carles Tolrà la cessió. De moment, la cessió correspon al 60% de la titularitat de la finca. L’Ajuntament iniciarà els tràmits per aconseguir el ple domini de l’immoble. L’alcaldessa ha destacat que a l’Ajuntament “estem molt contents i satisfets de la relació amb la família Tolrà i agraïts per la seva implicació amb el municipi”. La finca del carrer Doctor Pujol no és la primera propietat de la família Tolrà que passa a integrar-se al patrimoni de la vila. A les darreres dècades, moltes de les propietats que la família tenia a Castellar han passat a ser de titularitat del poble.