dijous, 8 de març de 2007

El DPTOP i els municipis riberencs encarreguen un estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll

Sabadell. El conseller Joaquim Nadal ha presentat un conveni signat amb els sis municipis riberencs del riu Ripoll per tal d’encarregar un estudi per a la recuperació paisatgística d’aquesta conca fluvial. L’informe, amb un cost de 42.000 euros, analitzarà l’estat actual de la conca del Ripoll, al seu pas pels municipis de Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Igualment, l’estudi aportarà propostes concretes d’intervenció paisatgística i mesures de protecció. El conveni té com a objectiu la realització d’un estudi que permeti una visió conjunta de l’estat actual de la conca del riu Ripoll, així com la redacció de propostes de recuperació i millora paisatgística que serveixin com a marc de referència en totes aquelles actuacions que duguin a terme els diferents municipis riberencs. L’objectiu final del treball, que estarà enllestit el juliol de 2007, és facilitar l’establiment de criteris comuns per a la recuperació paisatgística del l’àmbit del riu, així com elaborar propostes concretes tenint en compte tots els elements singulars que componen el paisatge de la conca del Ripoll. Els ajuntaments que promoguin actuacions derivades de l’estudi podran acollir-se a les convocatòries anuals d’ajuts procedents del fons creat en el marc de la Llei del paisatge.