dijous, 15 de març de 2007

L’Ajuntament i la Secretaria de Joventut presenten el projecte de prevenció de violències que afecten als joves castellarencs

Castellar del Vallès. L’alcaldessa de Castellar, Montse Gatell, i el Secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, van presentar ahir a l’Ateneu el projecte de prevenció de viòlencies que afecten als joves castellarencs. El projecte és fruit d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, que es va posar en funcionament ara fa un any. Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de promoure models relacionals igualitaris i facilitar la resolució no violenta dels conflictes. La primera fase del projecte va consistir en l’elaboració d’una diagnosi que tenia per objectiu identificar l’abast del fenomen de les violències al municipi, apropant-se a la visió dels principals agents locals. A partir del resultat de la diagnosi es va iniciar un procés participatiu amb diferents professionals que han proposat diverses línies d’actuació. El següent nivell d’actuació és la prevenció secundària, que es dóna quan existeix un risc elevat que es produeixi el problema perquè no s’ha pogut impedir amb les mesures de prevenció primària, i que té per objectiu abordar-lo i tractar-lo de la forma més ràpida possible. El treball en xarxa per al seguiment individualitzat de possibles situacions de risc, la formació i capacitació de professionals i famílies, i la intervenció en altres àmbits dels joves (com el treball al carrer o la intensificació dels recursos socio-laborals) són les propostes bàsiques sobre les quals treballar.