dilluns, 19 de març de 2007

La plaça de les Termes es converteix en un espai obert en la primera etapa de les obres de rehabilitació

Sabadell. Les obres a la plaça de les Termes ja permeten distingir la nova distribució de la plaça, que es configura com un espai obert en contraposició amb la fragmentació que caracteritzava fins ara l'indret. Actualment ja s'ha aixecat l'antiga pavimentació, amb una superfície aproximada de 7.000 metres quadrats. La plaça de les Termes, situada entre el passeig del Dos de Maig i la ronda de Santa Maria, es convertirà en un gran espai polivalent per als veïns gràcies al projecte de remodelació que s'hi porta a terme. La futura plaça combinarà les zones d'estada, àrees de jocs i un espai obert central per a activitats diverses. Un cop el projecte sigui una realitat es configuraran tres àmbits clars: un espai lliure, una zona enjardinada i la zona central destinada a activitats. Aquest espai central permetrà acollir les diverses activitats del barri, tant les activitats de trobada i festes, com també l'àrea d'activitats per a nens i joves. Tal com ha explicat la presidenta del Consell del Districte 6, Marta Farrés la remodelacioó es correspon amb una demanada del veïnat que permetrà que la plaça torni a ser un espai de referència i trobada al barri. El projecte també preveu unificar la vorera del carrer del Dos de Maig traslladant l'aparcament que hi ha ara al costat dels habitatges a una zona d'aparcament en bateria al vial.