dimarts, 20 de març de 2007

La Rambla s'inaugurarà a l'abril

Rubí. Les previsions de la direcció de l’obra és que la Rambla que es construeix a la coberta de la via del tren podrà estar finalitzada entre la segona i la tercera setmana d’abril. Així es va fer saber ahir als veïns que formen part de la comissió de seguiment de les obres en una reunió que va tenir lloc a l’auditori de l’edifici Rubí Desenvolupament. En aquests moments, i segons la informació facilitada, s’està acabant de col·locar el paviment prefabricat de formigó just a sota de la pèrgola, una feina que podria estar enllestida a començaments d’abril. Pel que fa la pèrgola, aquesta mateixa setmana s’acabaran de col·locar les llumineres de fusta. També s’està procedint a col·locar les baranes de vidre, de fusta i passamans a les diferents zones de la Rambla, i a instal·lar les jardineres i a plantar les diferents espècies d’arbrat a la zona. Només es deixarà sense fer,del projecte original, els treballs d’aglomerat i guals previstos a la cruïlla del passeig del Ferrocarril amb Monturiol per la coincidència amb les obres del col·lector. És preveu finalitzar aquest tram un cop les obres del col·lector del carrer Monturiol ho permetin per evitar haver de fer dues vegades els treballs. Un dels canvis que s’han introduït i que inicialment no contemplava el projecte executiu s’ha fet al col·legi Maria Montessori. A petició de l’escola, finalment s’ha eliminat el passadís que donava accés entre el carrer Edison i l’avinguda Catalunya per raons de seguretat i es demoliran els tancaments de l’escola existents per fer-ne d’altres que integrin el pati de l’escola amb les obres de la Rambla.