dijous, 8 de març de 2007

És obert el termini de sol·licitud d’ajuts municipals per a famílies amb fills menors de 3 anys

Castellar del Vallès. L’Ajuntament de Castellar del Vallès subvenciona amb 150 euros anuals aquelles famílies que resideixen a la vila amb infants amb edats compreses entre 0 i 3 anys i que estiguin escolaritzats en llars d’infants. Aquest ajut, que es va concedir el 2003 per primera vegada, té per objectiu fomentar i potenciar l’escolarització no obligatòria dels infants menors de 3 anys a les escoles bressol. Per accedir als ajuts, les famílies han d’aportar els dos rebuts originals dels darrers mesos de la llar d’infants on s’està escolaritzat i el conveni regulador de la guarda i custòdia dels fills o resolució judicial en cas de separació o divorci. La subvenció s’afegeix als ajuts que atorguen altres administracions per aquesta mateixa franja d’edat. Les famílies poden presentar les sol·licituds des del dia 1 de març i fins al 10 de desembre de 2007. El pagament de l’ajut es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que hagi facilitat la família. L’any passat, 393 famílies es van beneficiar d’aquest ajut, 42 més que al 2005. Per a presentar la sol·licitud, cal adreçar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC). Es poden trobar les sol·licituds i informació sobre els ajuts al mateix SAC, a totes les llars d’infants del municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament, http://www.castellarvalles.cat..