divendres, 23 de març de 2007

La nova línia 11 connecta la Gran Via Sud amb l’Hospital Taulí i la plaça de Catalunya

Sabadell. A partir del proper 10 d’abril Sabadell disposarà d’una nova línia que connecta la Gran Via Sud i Gràcia amb la plaça de l’Alcalde Marcet, la plaça de Catalunya i l’Hospital Taulí. La nova línia 11 circularà de dilluns a dissabte, reforçant el servei que fins ara oferien la línies 8 i 10. Aquesta és la segona línia que es posa en funcionament durant aquest 2007, coincidint amb la celebració del 25è aniversari de la TUS. La freqüència de pas és inicialment d’una hora els dies feiners i en funció de la demanda es corregirà per ajustar-se a les necessitats de la població. A banda de posar-se en funcionament noves línies de transport, també es porta a terme la millora de les línies actuals, tenint en compte la demanda que en fan els usuaris i usuàries. El mes d’abril els qui les línies 80 i 10 passaran més sovint. Fins ara, la freqüència de pas era de 30 minuts de mitjana i ara serà de 20 minuts. La Línia 80 connecta la Plana del Pintor amb la plaça Picasso i la 10 va des de Sant Julià fins a la plaça de Barcelona.