dimarts, 6 de març de 2007

L’aparcament subterrani del passeig d’Espronceda de Sabadell obre les portes

Sabadell. El nou aparcament subterrani del passeig d’Espronceda de Sabadell, entre el carrer de Fontanella i la carretera de Barcelona, està llest per donar servei a la ciutadania. Les obres, que han durat uns 16 mesos, les ha portat a terme l’empresa Cintra Aparcamientos, SA, que també s’encarregarà de la posterior explotació de l’aparcament durant els propers 40 anys. El nou aparcament públic compta amb un total de 253 places distribuïdes en tres plantes i una superfície total de 6.558,59 metres quadrats. L’equipament és lliure de barreres arquitectòniques, té un ascensor i 5 places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. L’explotació del pàrquing es farà en règim de rotació o tarifa horària. La possibilitat de llogar una plaça podrà ser en modalitat diürna nocturna i durant 24 hores. Les tarifes de rotació es comptaran, inicialment, en fraccions de 5 minuts i el servei es prestarà ininterrompudament tots els dies, siguin o no festius. L’objectiu d’aquest nou aparcament és descongestionar la zona de l’avinguda de Barberà, un dels eixos comercials de la ciutat, i contribuir a la millora de l’estructura urbana del sector de la Creu de Barberà.