divendres, 2 de març de 2007

Els usuaris dels Punts Verds poden obtenir fins un 14% de bonificació en la taxa de tractament de residus que es cobra al rebut de l’aigua

Sant Cugat del Vallès. El tinent d’alcalde de Serveis Territorials, Joan Recasens, i la regidora de Serveis Urbans, Cristina Paraira, han explicat quin és el procediment amb el qual es poden obtenir bonificacions en el pagament de la taxa de tractament i eliminació de residus que es cobra a través del rebut de l’aigua. Aquesta taxa està gestionada per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR). Recasens i Paraira també han aprofitat l’ocasió per fer un balanç del funcionament dels Punts Verds del municipi. Cristina Paraira ha explicat que el percentatge de bonificació d’aquesta taxa varia segons el número de visites que els usuaris dels Punts Verds fan al llarg de l’any a les deixalleries municipals. La bonificació d’aquesta taxa durant l’any 2006 pot arribar fins a un màxim de l’11% si el nombre de visites durant aquell any va ser de dotze o més vegades. En canvi, la bonificació de la taxa durant l’any 2007 pot arribar fins a un màxim del 14% si l’usuari ha anat quinze o més vegades a qualsevol Punt Verd del municipi. El nombre de visites es comptabilitza a través d’un carnet amb banda magnètica que ja s’està lliurant gratuïtament als usuaris dels Punts Verds del municipi. Per obtenir aquest carnet és necessari que el ciutadà porti un rebut de l’aigua per enregistrar les dades del número de contracte que figura en el rebut de subministrament domiciliari de l’aigua. D’aquesta manera, i segons les visites a les deixalleries que en aquest carnet s’hagin comptabilitzat, el ciutadà rebrà la bonificació d’aquesta taxa en el rebut de l’aigua. La bonificació es farà en un sol pagament una vegada hagi finalitzat el període on es comptabilitzen les visites realitzades al Punt Verd al llarg de l’any. La regidora de Serveis Urbans ha aprofitat l’ocasió per recordar que “tots aquells usuaris que vulguin rebre la bonificació de la taxa de l’any 2006 han de portar el seu rebut de l’aigua abans del 30 d’abril d’aquesta any, ja que, si no és així, perdran les bonificacions de la taxa”.