dimecres, 21 de gener de 2009

El Departament de Treball i els ajuntaments de Barberà del Vallès i Rubí posen en marxa un projecte pilot de conciliació de la vida laboral

Barberà del Vallès / Rubí. Aquesta iniciativa pionera beneficiarà a un total de 4.307 persones treballadores, 2.422 dones i 1.885 homes, d’un total de 32 empreses. L’objectiu consisteix en posar a l’abast de les empreses que participen en el projecte un conjunt d’actuacions i recursos que facilitin els canvis organitzatius necessaris per millorar la gestió dels recursos humans a través de la implantació de mesures de conciliació i de noves organitzacions del temps. El Departament de Treball destinarà 200.000 euros en aquest nou projecte i oferirà a les empreses assessorament, acompanyament individualitzat, formació tant per a equips directius com per les persones treballadores, i també alguns serveis per facilitar la conciliació que es gestionaran des dels Ajuntaments participants. Per la seva part, els dos consistoris municipals també es comprometen a millorar la mobilitat, l’atenció als fills i filles del personal treballador en èpoques concretes com les vacances i oferir activitats esportives adaptades als horaris de les persones treballadores, entre d’altres serveis. El projecte pilot es desenvoluparà en tres fases: una primera que consisteix en un treball de camp per conèixer la situació de partida de les empreses, ja realitzada; una segona fase d’implementació i seguiment de les diferents actuacions (2009); i la tercera d’ avaluació de l’impacte de les mesures i serveis aplicats (gener – juny 2010). La finalitat del projecte és detectar les necessitats reals de les empreses, informar i sensibilitzar a l’empresariat, als representants dels treballadors i a les persones treballadores dels beneficis que comporta una reorganització del temps de treball, capacitar als treballadors per implementar mesures, i oferir serveis adaptats a les necessitats de les persones treballadores i de les empreses. Les empreses que participen en el projecte pilot representen diversos sectors com el logístic, el químic, l’informàtic, les arts gràfiques, el tèxtil, l’automoció, el farmacèutic i el comerç, entre d’altres.