dimarts, 20 de gener de 2009

En marxa la urbanització de l’entorn de Montcada Aqua

Montcada i Reixac. Ja estan en marxa els treballs d’urbanització de l’entorn del complex Montcada Aqua, així com de la plaça d’accés a la instal·lació, amb l’objectiu de dignificar l’espai, que conformarà una catifa pavimentada des del carrer Tarragona fins a l’avinguda Catalunya, acompanyada d’una zona arbrada que serà l’avantsala del vestíbul de l’equipament socioesportiu. El projecte, que compta amb un pressupost de 159.476,44 euros, dóna prioritat als vianants que vulguin accedir a l’edifici, de manera que la cruïlla amb el carrer Tarragona es farà a la cota de la vorera. Per accedir a Montcada Aqua es crearà una escalinata de quatre graons i s’ampliarà el replà d’arribada de la rampa existent. S’ampliarà també la vorera del carrer Pla de Matabous, on s’hi plantaran nous arbres i s’eliminarà un gual en desús. Al carrer Alacant s’urbanitzarà la vorera i s’habilitarà un gual de 10 metres davant de la rampa de l’aparcament i de l’accés a la caixa escènica del teatre-auditori. Per últim, al tram del passatge Menorca comprès entre el carrer Alacant i el passatge Cabrera es restituirà la part de la vorera que manca i s’hi instal·larà enllumenat públic. L’inici de les obres, que està previst que finalitzin a l’abril, ha comportat la supressió dels aparcaments provisionals que hi havia al solar de davant de l’Aqua, que s’urbanitzarà com a zona verda.