dimarts, 27 de gener de 2009

L’Ajuntament avança més d’un milió d’euros perquè els propietaris de Montjuïc puguin complir la sentència urbanística del 2005

Palau-solità i Plegamans. El passat 22 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va fer efectiu l’avançament de 829.449,94 euros en concepte del pagament que els 150 parcel·listes de la urbanització Montjuïc hauran de fer a un altre parcel·lista del sector, a qui, en el seu moment, la sentència de la sala determina que no es va fer correctament la valoració dels seus terrenys en el procés reparcel·lació de l’any 2000. En la reparcel·lació de Montjuïc es van valorar la majoria de terrenys com a sòl urbanitzable, però en el cas del terreny del demandant aquesta valoració va ser més baixa perquè es va considerar que era sòl rústic. Així, l'antic àmbit del propietari es va dividir en tres parts. Un total de 25.700 m² van ser qualificats com a zona verda; 11.000 m², com a equipament, i més de 7.000 m² d'aprofitament mitjà del sector. Els 2.482 m2 restants van quedar en propietat del demandant com a sòl urbanitzable privat. L’aprovació definitiva, a l’any 2000, del Projecte de reparcel·lació preveia una indemnització del propietari afectat de 138.260,56 euros. Aquesta quantitat que va ser impugnada pel particular mitjançant un recurs. La sentència del TSJC, de 18 d’abril de 2005, va donar la raó al demandant i va fixar un import de 967.710,50 euros (en lloc dels 138.260,56 que li havien pagat). A més la sentencia obliga a pagar els interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000. El març de 2007 –dos anys i mig després- el demandant va instar a la Sala l’execució de sentència, que el nou equip de govern va haver d’acatar amb la redacció del projecte de reparcel·lació complementari, aprovat el maig de 2008. Després de diverses reclamacions de la part demandant perquè s’executés la sentència, la sala, per sol·licitud del demandant, va donar 2 mesos per passar les quotes urbanístiques i fer el pagament dels interessos. Al setembre de 2008, el nou equip de govern va decidir no repercutir aquests diners als propietaris, assumint el pagament dels interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000. Aquests interessos es van abonar per obligació de la sentència i es va fer a càrrec del pressupost municipal perquè l’equip de govern considera que aquests diners s’han meritat a causa d’una mala gestió del projecte que comporta aquest recurs. Al mateix temps, l’Ajuntament va girar les quotes als propietaris del sector per fer front al pagament de la quantitat que la sentència fixa com el valor que se li ha de pagar al demandant i així complir amb la sentència.