divendres, 23 de gener de 2009

L’Ajuntament cedeix als taxistes castellarencs un local a la plaça Calissó

Castellar del Vallès. L’Ajuntament ha cedit recentment als taxistes castellarencs el local de les antigues oficines de la Vallesana, situat a la plaça Calissó, amb l’objectiu que l’entitat tingui a la seva disposició un espai per utilitzar com a centraleta. El local s’ha habilitat per fer-lo més confortable i, amb aquest objectiu, s’ha pintat, s’han adequat els lavabos i se n’ha fet una neteja a fons. El regidor d’Urbanisme, Aleix Canalís, ha explicat que, de cara al futur, “s’està treballant en la possibilitar de complementar el servei que hi ofereixen els taxistes amb una oficina de mobilitat del municipi”.
El telèfon de contacte dels taxistes de Castellar del Vallès és el 93 714 37 75.