dijous, 20 de maig de 2010

El Servei Municipal de Consum adverteix sobre la venda domiciliada porta a porta

Terrassa. El Servei de Consum de l’Ajuntament de Terrassa ha registrat un important increment de consultes relatives a presumptes enganys en la venda de llibres i col·leccions porta a porta. Amb el reclam d’un llibre de regal, s’està estenent en els darrers dies la pràctica de realitzar vendes al domicili del consumidor. A partir d’aquest ham, el venedor accedeix al consumidor per fer lliurament del regal, al mateix temps que intenta aconseguir la venda d’altres productes, continuant amb el reclam d’altres regals com a recurs d’acceptació.
Davant d’aquesta pràctica, que pot comportar el compromís econòmic entre el consumidor i l’empresa contractant per diversos mesos, s’ha de prestar especial atenció. Per aquest motiu, des del Servei de Consum es vol donar una sèrie de recomanacions a la ciutadania, especialment al col·lectiu de la Gent Gran, catalogat com a Col·lectiu d’Especial Atenció per l’Agència Catalana de Consum. Aquest sector de població acostuma a ser un dels col·lectius diana de d’aquesta mena de pràctiques. Així, el servei de Consum recorda a la ciutadania les precaucions que convé prendre i els drets que assisteixen al consumidor:

  • Estudiar detingudament les condicions expressades en el contracte.

  • Aquest ha d’estar formalitzat per escrit en doble exemplar i acompanyat d’un document de revocació.

  • En el contracte haurà d’incloure un lloc reservat que faci referència clara i precisa al dret a revocar el compromís i les condicions d’aquest. Prestar especial atenció als finançaments o els pagaments a terminis, i no signar cap document que resulti dubtós o que en l’apartat de quantitats no hi figuri xifra.

  • Conèixer a càrrec de qui (consumidor o venedor) són les despeses de lliurament a domicili i a quant pugen.

  • Sobre el dret de revocació: el consumidor disposa de set dies per decidir si vol retornar el producte, sense necessitat d’al·legar cap motiu. Per comptar aquest termini, es tindrà en compte la data d’emissió de la declaració de revocació.

Per a qualsevol consulta al respecte, els ciutadans es poden adreçar a l’Oficina Municipal del Consumidor de l’Ajuntament de Terrassa (ctra. de Montcada, 596).