dilluns, 5 de juliol de 2010

L'ajuntament de Sabadell recorda algunes recomanacions útils per fer front a les elevades temperatures

Sabadell. L'ajuntament vol recordar a la població alguns consells útils per tal d’evitar problemes causats pel sol i les elevades temperatures. Es tracta de senzilles recomanacions que poden col·laborar a reduir els efectes negatius de la calor i, en conseqüència, a passar un estiu molt més saludable.
Durant l’estiu, cal recordar que les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, etc.), necessaris per a l’organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l’exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, una situació que pot acabar sent greu.
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que algú està patint un cop de calor: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d’aquests símptomes, cal traslladar la persona a un indret més fresc, donar-li aigua, mullar-la i ventar-la i avisar urgentment els serveis sanitaris (061).
Les precaucions davant la calor les ha de prendre tota la població però sobre tot cal tenir especial cura en el cas de les persones majors de 75 anys, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura, persones que realitzen una activitat física intensa, persones que han de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses activitats laborals), els nadons, persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat i altres malalties cròniques, persones amb medicació especial (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops o diüretics) i persones amb problemes mentals o de conducta degut a l’ús de substàncies psicoatives o alcohol.