dimarts, 29 de juny de 2010

L´ajuntament de Badia del Vallès signa un conveni amb la Creu Roja de Sabadell

Badia del Vallès. L´objectiu és pal·liar de forma puntual la situació de les famílies afectades per la crisi econòmica que li siguin derivades pels Serveis Socials Bàsics de l´Ajuntament.
Davant l´actual situació de crisi econòmica general, l´ajuntament continua plantejant noves mesures per donar resposta a aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat que no disposen de mitjans suficients per subsistir.
En aquesta línea, el passat 17 de juny es va signar el conveni de col·laboració amb la oficina local de Creu Roja a Sabadell, la qual portarà a terme activitats al territori de Badia del Vallès, amb l´objectiu de pal·liar els efectes de la crisi econòmica. Aquestes activitats consisteixen en el lliurament diversos productes d´alimentació bàsica i material higiènic per a nadons. Es distribuiran prop de 450 lots per famílies del municipi durant l´any 2010.
Amb la col·laboració del voluntariat de la Creu Roja, es realitza la recepció, descàrrega de les mercaderies, elaboració de lots, atenció al públic i lliurament dels lots a les persones derivades des dels serveis socials municipals.
Tant l´ajuntament com la Creu Roja consideren que l´atenció i la promoció de les persones en situació de risc d´exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit pot ser beneficiosa per a les persones i famílies de Badia del Vallès en situació econòmica precària com a conseqüència de l´actual situació de crisi econòmica general.