dimarts, 22 de juny de 2010

Proposta de resolució sobre l'ús del vel integral a Terrassa

Terrassa. L’Ajuntament ha aprovat una proposta de resolució sobre l’ús del vel integral que conté els següents acords:

. Mantenir el Pla estratègic de la ciutadania, amb els seus corresponents òrgans (Comissió Política, Comissió Tècnica i Fòrum de Ciutadania), com l’espai de debat, i discussió en matèria d’actuacions en temes d’immigració a la ciutat de Terrassa.

. Manifestar el posicionament contrari al vel integral o qualsevol altre component que pugui atemptar contra la llibertat i els drets humans de qualsevol ciutadà de Terrassa.

. Seguir treballant per promoure els principis bàsics del diàleg, del consens i la mediació, entre totes les entitats i sectors socials, per avançar en la resolució de possibles conflictes amb l’objectiu de consolidar el bé comú més preuat com és la convivència

. Demanar a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat que estableixin un marc comú de regulació en matèria d’identificació del rostre en totes aquelles dependències d’organismes oficials, per tal d’homogeneïtzar els reglaments d’usos en referència a aquesta qüestió, amb coherència amb els principis abans expressats.

. Valorar com a positiu l’esperit del manifest presentat i signat per les entitats Unión de Centros Islámicos y culturales de Catalunya, Associació cultural Camí de la Pau, Associació punt d´intercanvi, Federació d’entitats Culturals Catalanes d’origen Marroquí (FECCOM), Associació sociocultural Ibn Batuta Associació Catalunya – Líban i Centre Euro àrab de Catalunya, tot i que no necessàriament tots els grups municipals sotasignants compartim la literalitat del text.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de l’equip de Govern (PSC, ICV-EuiA, ERC) i del Grup de CIU. El grup Municipal del PPC s’ha abstingut. La proposta presentada inicialment pel Grup Municipal de CiU sobre el mateix tema ha estat retirada i la proposta presentada també pel Grup del PPC en relació a la mateixa qüestió ha estat rebutjada pel ple.