dimarts, 8 de juny de 2010

Terrassa viu amb normalitat la jornada de vaga

Terrassa. L’Ajuntament ha viscut amb normalitat la jornada de vaga convocada per avui per les centrals sindicals, ja que el percentatge de seguiment ha estat del 35,4% i ha estat possible garantir pràcticament tots els serveis. Han secundat la vaga 687 treballadors de l’Ajuntament de Terrassa i de les empreses o patronats municipals que tenen el mateix conveni laboral, és a dir, Egarvia, Gerència Municipal d’Urbanisme, Somuhatesa, Societat Municipal de Comunicació, Vapor Universitari, Foment de Terrassa i Patronat Municipal d’Educació (PAME). Aquest percentatge baixa fins el 12,3% si es comptabilitzennomés les empreses municipals.
Les oficines centrals de Plaça Didó i les oficines municipals dels districtes han obert totes i amb normalitat, a excepció de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte 6. Els únics equipaments municipals que no han obert aquest matí amb motiu de la vaga han estat els polisportius municipals de Ca n’Anglada i Can Jofresa i la Casa Baumann. A més, s’han complert els serveis mínims previstos al conjunt de l’Ajuntament i empreses municipals per garantir els serveis essencials de la comunitat que estableix la Constitució Espanyola. Els serveis mínims havien establert que havien de treballar avui 93 persones de les diferents àrees de govern i societats municipals que presten serveis considerats essencials per als ciutadans, com ara l’atenció al públic de les oficines centrals, el servei telefònic 010, els serveis socials o les emergències de via pública. La plantilla de la Policia Municipal ha treballat, ja que aquest col·lectiu no té dret a vaga. Als 93 treballadors municipals, cal afegir el personal del Patronat Municipal d’Educació ja que, en aquest cas, el dispositiu està regulat per a la Generalitat de Catalunya.