dimecres, 3 de febrer de 2010

Les actuacions en mobilitat del 2009 han contribuït a reduir l’accidentabilitat i la contaminació acústica i ambiental

Terrassa. Les actuacions en mobilitat realitzades per l’Ajuntament de Terrassa han contribuït a reduir l’accidentabilitat i la contaminació acústica i ambiental de la ciutat. Aquesta és una de les principals conclusions que es van extreure en la reunió del plenari de la Taula de la Mobilitat que es va celebrar ahir, amb la participació de la regidora de Mobilitat, Lluïsa Melgares, tècnics municipals i una cinquantena de persones de diferents entitats de Terrassa. Aquestes actuacions formen part del Programa per l’Ambientalització de Terrassa que es va iniciar l’any passat sota l’estratègia denominada “Pus & Pull”, que consisteix en impulsar la utilització de mitjans de transport sostenibles i racionalitzar la utilització del vehicle privat.
L’Ajuntament de Terrassa ha fet una comparació de la contaminació acústica de diferents punts on s’han realitzat actuacions de mobilitat, abans i després, amb l’objectiu de valorar els resultats. L’estretament dels carrils de l’Avinguda d’Abat Marcet ha servit per reduir el nombre de vehicles que hi circulen, concretament 800 vehicles menys per dia, fet que ha permès reduir la contaminació acústica en tres punts, en passar d’un Laeq (nom de l’indicador que s’utilitza per mesurar el nivell acústic) inicial de 70,8 al Laeq 67,7 actual. La pacificació del trànsit a l’Avinguda de Madrid, amb la instal·lació d’un nou semàfor i d’un pas elevat, ha permès reduir la contaminació del 70,1 a 68,4.

Les principals actuacions del Programa per l’Ambientalització de Terrassa han estat:
. Adquisició de 7 vehicles nous, amb una ampliació de l’oferta de transport públic amb una major freqüència en 4 linies i la posada en marxa de la nova línia 11, amb una inversió de 3 milions d’euros.
. Carril bus al Passeig 22 de Juliol
. Carril bici a les avingudes Jaume I i Abat MArcet
. Restricció del trànsit privat a la Rambla d’Egara

L’increment de la freqüència d’autobusos i la creació de la nova línia 11 han estat valorades molt positivament per la regidora de Mobilitat, Lluïsa Melgares, ja que ha suposat un increment important del nombre de viatgers. També ha servit per trencar la tendència a la baixa del nombre d’usuaris que s’havia registrat entre el setembre del 2008 i l’abril del 2009, mesos en què van haver menys viatgers en comparació amb l’any anterior. A partir del maig del 2009, amb la millora del servei, aquesta tendència s’ha invertit i s’ha detectat un increment progressiu del nombre de viatgers, superant la xifra dels 40.000 usuaris mensuals. L’enquesta als usuaris ha confirmat de nou l’alta valoració del servei de transport públic, amb una nota per sobre del 7.
La inversió extraordinària del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) ha permès la realització d’altres actuacions, com ha estat la finalització del Pla de millora dels accessos escolars, la instal·lació de 9 cruïlles semafòriques, la construcció de 40 noves plataformes d’accés a l’autobús, la millora de l’accessibilitat als passos de vianants o la remodelació de la Plaça de l’Aigua, entre d’altres.