dimarts, 2 de febrer de 2010

Santa Perpètua de Mogoda aprofita el nou FEIL per regenerar el Bosc Soldevila

Santa Perpètua de Mogoda. L’Ajuntament aprofitarà el nou Fons Estatal per regenerar el Bosc Soldevila i millorar la integració ecològica i paisatgística de la connexió verda urbana entre l’espai agroforestal de Santiga i el parc d’interès natural de Gallecs. El projecte actuarà en la zona compresa entre el Bosc Soldevila i el Parc d’Europa i té un pressupost d’uns 200.000 euros. Aquest és un dels onze projectes i tres programes socials que el Consistori ha presentat a la convocatòria del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) que destina al nostre municipi 2,6 milions d’euros.
El Bosc Soldevila va ser una de les zones més afectades pel vendaval de principis de l’any 2009. El fort vent va causar danys a una quarantena d’arbres d’aquest espai. La proposta municipal pretén millorar i reforçar l’arbrat i la vegetació introduint espècies vegetals que incrementin la biodiversitat; adequar els camins interns; delimitar el passeig i les zones d’estada per a la ciutadania i aportar elements naturals que actuïn de mobiliari urbà.
El projecte també preveu la plantació d’arbrat i vegetació entre el Bosc Soldevila i el Parc d’Europa amb una doble finalitat: actuar d’integració paisatgística de la zona i de pantalla acústica del ferrocarril, segons ha informat la Regidoria de Medi Ambient. Al parc d’Europa la proposta inclou reforçar l’arbrat i la vegetació amb plantació d’espècies que potenciïn la biodiversitat i l’atracció d’altres espècies faunístiques i consolidar elements estructurants del parc que estan en relació amb el corredor verd de la riera de Polinyà. L’Ajuntament també destinarà, del nou FEOSL, 500.000 euros a despesa social.
Fins ara, l’Estat ja ha aprovat el projecte de supressió de pals en un sector de la Florida, amb un pressupost de 700.000 eurosi el subministrament d’equips informàtics amb més de 60.000.
Entre els projectes que es volen executar durant aquest any aprofitant aquest nou Fons Estatal figuren: la rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques del Casal d’Avis, la regeneració del Bosc Soldevila, la rehabilitació de les cobertes de la Granja Soldevila, el soterrament de línies elèctriques i telefòniques amb la renovació de la xarxa d’aigua en un sector de la Florida, la conservació i manteniment de l’escola bressol Els Pins, adequació de l’enllumenat públic a la Creueta i al Centre, el subministrament d’equips informàtics per al pla de modernització local, la xarxa de telecomunicacions externa a la Granja Soldevila, la intercomunicació de tretze equipaments municipals i creació de dues xarxes wi-fi, la xarxa digital de telecomunicacions de la Policia Local i un caixer per a gestions municipals i pagament de tributs.