divendres, 3 de juliol de 2009

L’Ajuntament de Sabadell participa en l’avaluació dels resultats del projecte d’estalvi energètic a indústries EINSTEIN

Sabadell. El municipi ha estat present en una reunió amb els socis europeus del projecte EINSTEIN els dies 30 de juny i 1 de juliol per avaluar els resultats del projecte d’auditories termoenergètiques finançat pel programa europeu Intelligent Energy Europe.
Aquesta és la quarta i última trobada dels 12 socis de 8 països que avaluen el potencial de l’eina i la metodologia desenvolupades en els 22 mesos d’execució del projecte.
La trobada s’ha dut a terme a Praga, on s’han discutit els aspectes tècnics de les 90 auditories pilot realitzades en el marc del projecte, a més de validar la difusió final de l’eina informàtica que ajuda a les empreses a estalviar energia i costos en els processos tèrmics. Aquesta eina permet diagnosticar mesures d’estalvi, d’eficiència i d’introducció de fonts d’energia renovables a empreses auditades amb gran consum energètic, i especialment, en processos d’escalfament i refredament. A finals d’aquest mes es farà pública una nova versió de l’eina que serà la versió actualitzada, un cop ha finalitzat el projecte, de descàrrega gratuïta des del web del projecte:
www.iee-einstein.org .
A més a més, s’han validat els materials necessaris per dur a terme formació específica en l’eina informàtica, i han ajudat en l’ús de la nova metodologia a consultores, enginyeries i empreses de gestió energètica d’arreu d’Europa.
L’Ajuntament de Sabadell ha participat activament en la difusió del projecte, ha format a més de 40 tècnics especialitzats en la gestió energètica, ha coordinat la realització de vuit auditories pilot, cinc d’elles d’empreses de Sabadell de sectors estratègics com el tèxtil. En el desenvolupament del projecte han col·laborat activament la Cambra de Comerç, el Gremi de Fabricants i el Centre Metal·lúrgic.
El projecte EINSTEIN ha estat finançat per la Unió Europea, en el marc del programa Intelligent Energy Europe, i té una durada de 24 mesos. Compta amb la participació de 12 socis de 8 països i està liderat pel Joanneum Research (Àustria). Tota la informació sobre al projecte al web de Sabadell:
www.sabadell.cat/energia i al web del projecte EINSTEIN www.iee-einstein.org