dilluns, 16 de febrer de 2009

Adjudicats una vintena de projectes més que seran finançats pel Fons Estatal d’Inversió Local

Sabadell. S’han adjudicat de forma provisional 20 projectes que seran finançats pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) i que inclouran un total de 23 actuacions. Es tracta de projectes que es refereixen a la urbanització de vials, la remodelació de places i espais públics, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la millora de l’eficiència energètica i el condicionament d’equipaments com el centre de formació ocupacional del carrer de Calders, escoles o equipaments esportius. L’adjudicació d’aquestes actuacions se suma a les 37 adjudicacions que s’han aprovat fins ara, i que ja sumen 57 en total. A l’hora d’adjudicar-los, la Junta de Govern ratifica allò que decideix la Comissió Especial de Contractació d’Obres. Aquesta comissió, sense precedents a cap altre municipi, està formada per tècnics municipals, regidors de les diferents àrees implicades i representants dels grups polítics. A més, aquest nou organisme compta amb observadors externs: quatre representants dels diferents col·legis professionals de la ciutat —advocats, arquitectes, enginyers industrials i aparelladors—, així com de 4 periodistes. Recordem que els barems de puntuació prioritzen, especialment, la generació d'ocupació i la contractació de persones amb especials dificultats per accedir al món laboral.