divendres, 6 de febrer de 2009

L'Ajuntament de Terrassa forma com a mediadors persones rellevants del teixit associatiu

Terrassa. El proper dilluns, 9 de febrer, s’inicia un curs de capacitació per a mediadors naturals organitzat pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta acció formativa s’adreça a persones vinculades al teixit associatiu i entre els 13 inscrits hi ha membres d’entitats veïnals, juvenils, d’immigrants, de dones i de gent gran, entre altres. En l’àmbit de la mediació s’entén per mediador natural aquella persona de prestigi i/o reconeixement que per la seva posició en la comunitat o per raó de les seves tasques, és coneixedor proper de la realitat ciutadana dins d’un territori. Es tracta de persones que de manera natural, per la seva posició en l’entramat social, resolen, gestionen i intervenen en la gestió i pacificació dels conflictes del seu entorn, sempre de manera altruista i voluntària. El curs té una durada de 30 hores i s’impartirà a la seu del Servei de Mediació Comunitària (c/ Gutemberg, 3) de dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h. La seva finalitat és proporcionar als assistents eines i estratègies procedents de la cultura de la mediació, i orientades sobre tot a millorar la comunicació, per tal de dotar de recursos als agents socials i persones referents per a comprendre, abordar i reduir la conflictivitat inicial davant una controvèrsia, i establir una bona xarxa de derivació de casos al Servei de Mediació Comunitària. Amb aquests cursos, l’Ajuntament de Terrassa vol formar persones de diversos àmbits del municipi per a que puguin prevenir l’aparició de possibles conflictes, apaivagar-los i en cas necessari, derivar-los al Servei de Mediació, esdevenint així un bon recurs per a la gestió de conflictes en el sí de les seves pròpies entitats o en el seu àmbit proper. A països com Noruega o els Estats Units ja s’han provat experiències molt positives en aquest tipus de programes. A Terrassa, l’any passat es va impartir per primera vegada aquest curs i es van formar32 persones d’àmbits molt diversos.