dimarts, 3 de febrer de 2009

S’aprova la publicació d’una obra sobre les pintures murals de l’Església La Romànica

Barberà del Vallès. Amb l’objectiu de protegir i difondre el patrimoni cultural de la ciutat i més concretament de l’església Romànica de Santa Maria de Barberà i del seu singular conjunt pictòric romànic, s’ha aprovat la publicació del llibre “Les pintures romàniques de Santa Maria de Barberà”, i la distribució de prop 2.000 unitats. Es tracta una obra sorgida arrel de la tesi “L’església de Santa Maria de Barberà del Vallès: iconografia i iconologia de les seves pintures murals” elaborada per la doctora Lily Arad, professora d’Història de l’ Art de la Universitat Hebraica de Jerusalem, i proposada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya que ha manifestat un interès per traduir i publicar la tesi. L’obra és un assaig acurat que tracta entre d’altres temes, la història de l’església i el seu simbolisme, i les pintures i la ornamentació, un estudi sobre un dels conjunts pictòrics de Catalunya de més rellevància, que avui dia es conserva in situ i en bon estat. Destacar que a la Junta de Govern Local també va aprovar la despesa per la publicació i distribució d’aquest llibre, que ascendeix a un total de 20.000 €uros.