dimecres, 11 de febrer de 2009

Les vacunes contra el virus del papil·loma humà utilitzades en el sistema català no pertanyen al lot investigat

Cerdanyola/Ripollet. En relació a la investigació sobre efectes adversos patits per dos persones vacunades a la Comunitat Valenciana contra el virus del papil·loma humà (VPH), el Departament de Salut informa que les vacunes que s’estan utilitzant per fer la vacunació en el sistema públic a Catalunya no pertanyen al lot investigat (lot número NH52670 de la marca Gardasil). Per tant, seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad y Consumo es continua vacunant amb tota normalitat contra el virus del papil·loma humà en les escoles de Catalunya donat que s’estan utilitzant lots diferents a l’investigat. Fins aquesta data s’han distribuït a Catalunya 68.933 dosis de vacuna enfront el virus del papil·loma humà que corresponen a la administració de les dues primeres dosis de la vacunació. Actualment s’està procedint a l’administració de la segona dosi a les escoles. Fins aquest moment no s’han notificat efectes adversos significatius. El Departament de Salut està en contacte amb el Ministerio de Sanidad y Consumo, l’Agencia Nacional del Medicamento i la resta de Comunitats Autònomes i d’acord amb ells es fa un seguiment exhaustiu del procés de vacunació. Igualment, la Agencia Nacional del Medicamento, en coordinació amb la empresa fabricant de la vacuna, ha ordenat la retirada del canal farmacèutic de totes les possibles dosi distribuïdes d’aquest lot. En base a questa informació, i com a mesura de precaució, el Departament de Salut ha suspès temporalment la distribució, dispensació i administració del lot NH52670 d'aquesta vacuna a Catalunya. La incorporació de la vacunació contra el VPH s’ha fet a Espanya seguint les decisions establertes el 10 d’octubre de 2007, al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut on es va acordar, per unanimitat, la inclusió de la vacuna contra el VPH dins del calendari de vacunacions de l’SNS, que ratifica l’acord de la Comissió de Salut Pública de 26 de setembre de 2007. L’acord especifica que la vacuna s’ha d’administrar a les noies en una única cohort (un any de naixement o un curs escolar) seleccionada entre els 11 i els 14 anys d’edat i abans del 2010. A Catalunya, la vacunació s’està duent a terme en l’àmbit escolar a noies de sisè curs d’educació primària, nascudes el 1997, en què habitualment hi assisteixen les noies que tenen entre 11 i 12 anys d’edat.