dimarts, 22 de setembre de 2009

Comencen les preinscripcions de l’EduArt per aquest curs

Ripollet. Ja s'han obert les preinscripcions per un nou curs del programa d’educació artística a les escoles de Ripollet, l’EduArt. Aquest programa va començar l’any 2007 i es concep com una oportunitat d’ampliar l’oferta educativa més enllà del temps escolar, tant pels alumnes, com per les mateixes escoles. En aquest sentit, l’EduArt aposta per un plantejament educatiu i contemporani que desperti la sensibilitat dels alumnes vers els llenguatges i les manifestacions més actuals en l’àmbit de les arts visuals i les arts escèniques.
Pel que fa a les arts visuals i plàstiques, el programa té com a objectiu potenciar la creativitat mitjançant l’expressió plàstica i visual i dins d’un espai de lliure expressivitat. El nen/a desenvoluparà un treball que el permetrà despertar una actitud oberta, observadora, participativa i crítica.
En quant a les arts escèniques: té com a objectiu potenciar la creativitat mitjançant l’expressió corporal, el moviment, la veu i la interpretació. Es fomentarà la relació de grup i la col·laboració entre ells/elles envers una tasca comú i/o individual.
Un total de 10 centres educatius estan adherits a l’EduArt: CEIP Francesc Escursell, CEIP Josep M. Ginesta, CEIP Enric Tatché, CEIP Anselm Clavé, Col·legi Sant Gabriel, CEIP El Martinet, CEIP Gassó i Vidal, CEIP Tiana de la Riba, Col·legi Sant Joan de la Creu i CEIP Els Pinetons. Cada grup està dividit segons la franja d’edat, de 1r a 3r i de 4rt a 6è. Els talles es duran a terme a la mateixa escola i estaran conduïts per professionals especialitzats. La durada serà d’octubre a maig, de 17 a 18.30 hores.