dijous, 17 de setembre de 2009

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i el Síndic de Greuges signen un conveni de col·laboració

Barberà del Vallès. L'Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, i el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat al Teatre Municipal Cooperativa un conveni de col·laboració per tal d'oferir una millor atenció als ciutadans de Barberà en la defensa dels seus drets en l'àmbit local.
El conveni estableix que el Síndic ha d'oferir a l'Ajuntament, una supervisió singularitzada de la seva actuació. Aquesta es concretarà, d'una banda, en la tramesa a l'Ajuntament d'un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i entitats de Barberà que hagi atès el Síndic. D'altra banda, el Síndic també podrà assistir a un plenari municipal per exposar i debatre l'informe esmentat.
Les dues institucions han acordat, també, donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competències municipals. Amb aquesta finalitat, el Síndic podrà desplaçar-se a Barberà del Vallès per tal de comprovar sobre el terreny l'abast d'una queixa.
Durant la presentació, l’Alcaldessa Ana del Frago ha recordat que el Síndic no només s’ocupa de la defensa dels drets, sinó també de les llibertats, i la importància de la seva figura per garantir el bon funcionament de l’Administració. “No hem de veure la figura del Síndic com un castigador, sinó com un sistema de qualitat per complir els compromisos amb els ciutadans”, va afegir.
El Síndic ha agraït l’acollida barberenca i va posar èmfasi en el paper de les entitats i els ciutadans i ciutadanes, a l’hora d’exercir el seu dret a queixa per reclamar una bona administració. I ha demanat “ajuda per tal que el Síndic serveixi per defensar les persones”. També ha esmentat que amb aquest conveni de col·laboració, el Síndic de Greuges s’aproparà als ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès, servirà per estalviar recursos i dinamitzar la vida local amb un nou instrument. Finalment, ha recordat que el Síndic té la finalitat de garantir i resoldre els problemes de les persones per tal de viure en una democràcia real.
El conveni inclou també els diversos procediments que el ciutadà pot utilitzar per presentar una queixa al Síndic: de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic; per telèfon, trucant al 900 124 124; per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat; per fax al 933 013 187; pel web
www.sindic.cat; lliurant-la als assessors del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi o per mitjà de la bústia, d’ús exclusiu del Síndic, que s’instal·larà a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament.
El 2008 el Síndic va iniciar 83 actuacions (18 queixes i 65 consultes) provinents d’habitants de Barberà del Vallès. El 2009 ja s’han iniciat 63 actuacions (13 queixes i 50 consultes ).