dimecres, 16 de desembre de 2009

Castellar del Vallès comptarà a finals de gener amb set pipicans i dues àrees d’esbarjo per a gossos

Castellar del Vallès. S'han instal·lat durant aquest mandat sis pipicans distribuïts per diferents punts del nucli urbà i una àrea d’esbarjo per a gossos al parc de Colobrers, amb l’objectiu d’afavorir les conductes responsables dels propietaris de gossos i que els animals disposin d’espais adequats per fer les seves necessitats.
L’increment d’aquestes àrees ha permès confeccionar un mapa d’ubicació d’aquestes instal·lacions, a les quals caldrà afegir-hi un nou pipican que s’adequarà al sector de ca n’Oliver durant el proper mes de gener, a més d’una àrea d’esbarjo per a gossos situada a la plaça de la Miranda que es va posar en marxa a l’anterior legislatura. Tots els pipicans consten d’un tancat de fusta i filat i estan situats majoritàriament en els extrems de diversos parcs i places del municipi. Cada àrea disposa de papereres amb dispensadors de bosses perquè els propietaris recullin els excrements dels seus animals. A més, es senyalitzarà properament cada pipican amb cartells de sensibilització, per tal d’incentivar les conductes responsables. Així mateix, es col·locaran cartells informatius que prohibeixen la presència d’animals en espais no habilitats dels parcs i les places.
A més de les àrees d’esbarjo del Parc de Colobrers i de la plaça de la Miranda, el municipi disposa en l’actualitat de pipicans al parc de Canyelles, a l’Era d’en Petasques, a la ronda de Tolosa, al carrer de l’Arbreda, a l’Espai Tolrà i a Can Carner. Aquest darrer, que s’ha instal·lat recentment, començarà a funcionar la setmana que ve.