dimecres, 9 de desembre de 2009

S'aprova el projecte d’urbanització del Parc dels Ametllers amb un pressupost d’un milió d’euros

Santa Perpètua de Mogoda. El projecte ha estat redactat pels arquitectes Josep Carles Carnicer i Antón Pagola, guanyadors del concurs d’idees que va convocar l’Ajuntament de Santa Perpètua per dissenyar aquesta àrea del municipi de més de 34.000 metres quadrats situada entre el passeig de la Florida, l’avinguda de l’Estela Ibèrica, la línia fèrria Mollet-Papiol i el camí de Can l’Andal. L’inici de les obres està pendent de garantir l’aportació econòmica que ha de fer l’Institut Català del Sòl (INCASOL) a l’Ajuntament de Santa Perpètua segons ha confirmat la regidora d’Urbanisme, María Ángeles Sánchez .
L’actuació correspon a la urbanització d’un gran parc urbà amb predomini d’espais de lleure i amb important vegetació autòctona, arbòria i arbustiva, principalment caduca, que contrastarà amb la perenne del seu horitzó i que garantirà diversitats d’imatges segons les estacions de l’any. El projecte proposa modificar lleugerament la topografia amb la voluntat de resoldre suaument l’entrega i la continuïtat de les vores del Parc amb l’avinguda de l’Estela Ibèrica i generar un millor accés a la nova estació/abaixador del ferrocarril que el Ministeri de Foment te previst construir a l’alçada de la Granja Soldevila per a la nova línia de viatgers que utilitzarà el ramal Mollet-Papiol.
Al passeig de la Florida cantonada amb l’Estela Ibèrica s’urbanitzarà una plaça, i una zona d’aparcament com a porta i nexe d´articulació amb el teixit urbà. S’incorporaran línies de camins reforçant la suau topografia. L’actuació, segons el projecte, es limita a generar espais d’estada i esbarjo en aquest espai de valors ambiental i paisatgístics, com prat i arbredes; i la plantació d’una desena d’espècies vegetals.