divendres, 11 de desembre de 2009

Els Consells d’Administració de les caixes de Girona, Manlleu, Sabadell i Terrassa aproven el Pla d’Integració

Sabadell. El Pla d’Integració és un dels documents que, conjuntament amb els estatuts de la nova caixa i el protocol de fusió -que també hauran de ser aprovats per part dels Consells d’Administració de les quatre entitats-, seran portats a les Assemblees extraordinàries, previstes per a la segona quinzena de gener, perquè en donin el visti plau i l’aprovació definitiva a la fusió.
Segons el Pla d’Integració l’entitat resultant de la fusió tindrà la dimensió necessària per a adaptar-se al nou entorn, i quedarà posicionada entre les deu primeres caixes de l’estat espanyol per actius, amb un balanç proper als 34.500 milions d’euros i amb 750 oficines i 4.000 empleats. Amb aquesta xarxa comercial, la nova Caixa podrà mantenir el servei de proximitat i personalitzat als clients, que a partir de la integració disposaran de més punts d’atenció repartits per tot el territori, per tal d’assolir l’objectiu del grup d’impulsar la competitivitat i l’eficiència.
Al 2012, es constituiran els Òrgans de Govern definitius que constaran de 160 membres pel que fa a l’Assemblea i 16 el Consell d’Administració amb una proporció de: 40% impositors, 30% entitats privades i fundacionals, 20% corporacions locals i 10% empleats.
S’ha acordat instituir el domicili social de l’entitat a la ciutat de Barcelona, dins d’un edifici noble ubicat al cor de la capital (Plaça de Catalunya, 9) que comptarà amb sales de reunions, despatx i un auditori. En la decisió final, ha estat determinant la proximitat d’aquest espai amb els organismes i les institucionsoficials, així com la comunicació de la capital amb les diferents subseus distribuïdes pel territori català.
Recordem que, a banda del domicili social, l’activitat dels serveis centrals es durà a terme en els edificis de les quatre caixes. En aquest sentit, la nova caixa es vertebrarà en les quatre subseus –Girona, Manlleu, Sabadell i Terrassa-, que adquiriran un protagonisme principal pel fet de distribuir-hi els diferents àmbits de direcció, àrees, departaments i serveis centralitzats. També seran la seu dels respectius consells territorials de Girona, Osona, Sabadell i Terrassa, uns òrgans importants que tindran competències en l’administració i l’activitat de l’Obra Social en els seus territoris.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Doncs aixi el vallès es queda sense cap caixa.