dimecres, 16 de desembre de 2009

Innauguració de "Una esperança desfeta. Sabadell 1931-1945" fruit del treball conjunt dels dos museus de la ciutat

Sabadell. El Museu d’Art i el Museu d’Història de Sabadell, per primera vegada, porten a terme un projecte comú. Fins ara havien portat a terme col·laboracions puntuals però mai havien portat a terme un projecte d’aquestes característiques i dimensions que es mostrarà simultàniament a les sales dels dos museus, a partir del 17 de desembre del 2009 fins el 28 de març del 2010, a més de la publicació i del conjunt d’activitats complementàries.
El principal objectiu és fer un retrat del Sabadell d’abans de la guerra, el Sabadell dels anys trenta, amb el Sabadell de després de la guerra, per analitzar com el nou règim va acabar d’arrel amb un model de societat lliberal i democràtica per substituir-la per un altre model de societat feixista i sense llibertats.
S’han portat a terme estudis parcials sobre la guerra civil i els seus efectes a la ciutat, des d’un punt de vista demogràfic, urbanístic, econòmic, polític, social, cultural, entre d’altres; l’exposició ha volgut recopilar-los i posar-los a l’abast de la ciutadania sota una sola mirada, incidint en lectures transversals, renovadores i provocant noves recerques.
L’exposició vol fer didàctica sobre els desastres de la guerra, tot mostrant-la com un fet proper, que no sempre passa lluny de la pròpia casa.
Per una altra banda, actualment hi ha un procés de recuperació d’aquest àmbit de la història recent al país. És fonamental recollir aquests testimonis en primera persona, per així refer el diari de la guerra, a més de les històries personals i humanes que darrera sempre hi ha. Els Museus faciliten la creació d’un/ns espais de trobada pels quals aquests testimonis puguin ser recollits.
L’exposició s’acompanya d’un catàleg d’àmplia difusió, d’interès general amb caràcter divulgatiu, que es presentarà el mes de febrer de l’any que ve.