dimecres, 4 de novembre de 2009

Aprovada la constitució del Consorci de l’ARE de Mas Duran

Montcada i Reixac. El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de l’ARE en els termes previstos pel Pla Director Urbanístic que va aprovar la Generalitat el març passat, incloent la promoció del sòl per a usos majoritàriament residencials i la construcció d’equipaments.
Aquesta àrea residencial, de 43,76 hectàrees, tindrà 2.130 habitatges, 1.080 dels quals seran protegits (en règim general, especial i de preu concertat). S’hi reservaran prop de 83.000 m2 per a equipaments, que permetran construir un centre cívic amb punt d’atenció ciutadana, un hotel d’entitats, una escola bressol, un CEIP i un casal d’avis, entre d’altres. El nou sector residencial disposarà de més de 138.000 metres quadrats de zones verdes.
A més dels habitatges protegits, es destinaran prop de 6.000 m2 de sostre a habitatge dotacional, cosa que possibilitarà la construcció de 120 pisos destinats a persones amb necessitats d’assistència social. D’altra banda, un total de 28.800 m2 de sostre seran per a activitat comercial.
L’ARE de Mas Duran permetrà crear continuïtat urbana entre Mas Rampinyo i Can Pomada; establir les condicions de pas del futur vial de connexió entre l’autopista C-58 i la carretera C-17, de manera que no suposi una nova barrera física; protegir els sòls amb major interès paisatgístic, com el torrent de Rocamora i la seva vegetació de ribera, i el torrent de Can Duran, preservant el corredor natural entre Sentmenat i Montcada i Reixac.
El desenvolupament de l’ARE tindrà en compte mesures per garantir la sostenibilitat pel que fa a la gestió del cicle de l’aigua, la gestió i producció de l’energia, la gestió i tractament de residus urbans, la qualitat ambiental i atmosfèrica, i la mobilitat, garantint la connexió amb la resta del municipi.
En qüestió de mobilitat, el planejament preveu l’habilitació d’una xarxa de carrils bici, itineraris per a vianants, àrees de velocitat limitada a 30 km/h, i la creació d’una nova línia urbana d’autobús que enllaçarà tot el sector amb l’estació de Renfe de Mas Rampinyo.