dimarts, 3 de novembre de 2009

Montcada i Reixac rebrà més de 3,5 milions del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local

Montcada i Reixac. El nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local destinarà un total de 3.540.516 euros a Montcada i Reixac per desenvolupar, durant l’any que ve, projectes impulsats per l’Ajuntament que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.
Els serveis tècnics municipals estan treballant en la redacció dels projectes que es presentaran a la nova convocatòria del Ministeri de Política Territorial, el termini de la qual finalitza el 28 de gener de 2010.
Les obres que es poden finançar amb aquest segon Pla E són: les destinades a la promoció econòmica, la iniciativa emprenedora i la innovació (parcs empresarials, parcs científics i vivers d’empreses); les de creació, equipament i desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i d’innovació; la millora de l’accés a les xarxes i infraestructures de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions; l’impuls de l’estalvi i l’eficiència energètica, així com l’accessibilitat i utilització d’energies renovables; la promoció de la mobilitat sostenible i el transport no contaminant; l’impuls de l’estalvi i l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics, construcció de xarxes de sanejament i d’infraestructures de depuració d’aigües residuals; les relacionades amb la gestió i tractament de residus; la recuperació i conservació d’àrees naturals; la prevenció i detecció d’incendis; la construcció, rehabilitació o millora de centres educatius, edificis municipals per a l’atenció a les persones amb dependència, centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius; la conservació del patrimoni històric i paisatgístic; i la modernització de l’administració local, amb l’objectiu de facilitar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Els projectes han de ser de nova planificació (no han d’estar contemplats en els pressupostos de 2009 ni 2010) i d’execució immediata, si bé el nou pla contempla la possibilitat de reservar un 20% dels diners per a programes socials, de l’àmbit educatiu i de serveis socials, de competència municipal, que sí estiguin contemplats en el pressupost de 2010. En el cas de Montcada i Reixac, per tant, el límit de l’import destinat a despesa social és de 709.522 euros.
L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, s’ha mostrat molt satisfet per aquesta nova injecció econòmica.