dimarts, 17 de novembre de 2009

Sant Cugat subvencionarà l’IBI a les famílies monoparentals

Sant Cugat del Vallès. El ple municipal ha aprovat -amb els vots a favor de CiU i ERC, els vots en contra de PSC, ICV-EA i PP, i amb l’abstenció d’un regidor no adscrit- les ordenances fiscals de l’Ajuntament per a l’exercici 2010. Una de les principals novetats d’aquestes ordenances és que, per primera vegada, l’Ajuntament subvencionarà l’import de l’IBI a les famílies monoparentals, concretament un 45% d’aquest impost. Sobre les taxes i preus públics, aquest col·lectiu també gaudirà de les mateixes bonificacions existents per a les famílies nombroses. D’aquesta manera, Sant Cugat es converteix en un dels primers municipis de Catalunya en ampliar els ajuts al col·lectiu de famílies monoparentals.
D’altra banda, les ordenances fiscals 2010 contemplen baixar el tipus impositiu de l’IBI del 0’58% al 0’56%. L’objectiu d’aquesta reducció és esmorteir i minimitzar les conseqüències de la revisió cadastral. Malgrat la reducció del tipus impositiu d’IBI, la revisió cadastral pot fer que alguns ciutadans vegin incrementat l’import del seu rebut. La resta d’impostos i taxes municipals es congelaran i no s’apujaran ni l’IPC, en cas que aquest sigui positiu.
Les ordenances també contemplen subvencionar un 90% de l’IBI al col·lectiu de la gent gran, vidus i pensionistes que tinguin ingressos inferiors als 9.000 euros i ampliar les bonificacions d’aquest impost a les famílies nombroses, que passaran d’un 40% al 45%. El topall màxim d’aquestes bonificacions també es modifica i s’incrementa dels 350€ als 400€.