dimarts, 17 de novembre de 2009

La Unió Europea declara el dia 18 de novembre de 2009 dia europeu de l’ús prudent dels antibiòtics

Cerdanyola del Vallès-Ripollet. La introducció dels antibiòtics per tractar les infeccions bacterianes va suposar una revolució en la terapèutica d’aquestes malalties. Actualment, només 70 anys després de l’aparició dels antibiòtics, l’increment de bacteris resistents suposa un greu problema de salut pública. Cada any al voltant de 25.000 pacients en tota la Unió Europea moren a causa d’infeccions originades per bacteris multiresistents als antibiòtics coneguts. Si no s’apliquen mesures de correcció, ens podem trobar en un futur amb un escenari similar al que hi havia abans de la introducció dels antibiòtics: sense fàrmacs efectius per combatre les malalties infeccioses bacterianes.
Per tal d’evitar-ho, la Unió Europea proposa una sèrie d’accions que van des de potenciar la recerca en aquest camp fins a campanyes informatives per a la població i els professionals sanitaris sobre l’ús correcte dels antibiòtics. En diferents països s’ha vist que les campanyes de sensibilització dirigides al públic estan aconseguint un ús més prudent dels antibiòtics i una disminució de les resistències a aquests medicaments. És important tenir en compte que l’ús indiscriminat dels antibiòtics afecta directament l’aparició de resistències.
Els professionals de SAP Cerdanyola-Ripollet se sumen a aquests esforços per recordar a la població els missatges clau que cal considerar a l’hora de fer un ús correcte dels antibiòtics:

- Els antibiòtics només són eficaços per a infeccions causades per bacteris. Per tant, no s’han d’utilitzar per tractar infeccions causades per virus, com el refredat comú o qualsevol tipus de grip (inclosa la grip A (H1N1)).

- El diagnòstic correcte i la decisió respecte a la necessitat d’administrar antibiòtics és competència del metge. Cal recepta del metge perquè l’oficina de farmàcia els pugui dispensar. S’ha d’evitar l’automedicació.

- Cal seguir les recomanacions del metge per a la presa d’antibiòtics que recepti. Per exemple, abandonar un tractament abans de la durada receptada pot originar l’aparició de bacteris resistents a l’antibiòtic.