dimarts, 24 de novembre de 2009

Convocat el concurs de grafits pel casal de Can Tusell

Terrassa. El consistori i l’empresa GMG plans i projectes SLP, redactora del projecte del casal cívic de Can Tusell, convoquen un concurs per a pintar un grafit a dues de les façanes del nou equipament. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la participació del col·lectiu de joves de la ciutat, i especialment del barri, en un equipament de proximitat com aquest.
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran de complir amb els requisits d’accés que estableixen les bases, que es poden consultar a
www.terrassa.cat/grafits. Entre altres, aquestes indiquen que cal ser resident a la ciutat, que el treball sigui inèdit, i evitar continguts irreverents, xenòfobs o que atemptin contra la dignitat de les persones. El termini de presentació de treballs finalitza el dia 9 de desembre, i el jurat dictaminarà el veredicte el dia 11 del mateix mes.
El jurat del concurs estarà format per tres artistes locals, dos arquitectes de l’empresa GMG plans i projectes SLP, redactors del projecte del Casal Cívic de Can Tusell i un representant de l’Ajuntament de Terrassa, que seran els responsables de fallar el guanyador i responsable del grafit que haurà de ser realitzat entre el 14 i el 18 de desembre, per tal que l’equipament estigui pintat abans de la seva inauguració. Finalment, i en funció de la qualitat dels treballs presentats, s’estudiarà la possibilitat d’organitzar una sèrie d’exposicions amb els projectes participants en el concurs.