divendres, 27 de novembre de 2009

Montcada fa la cessió definitiva dels terrenys per al nou IES Montserrat Miró

Montcada i Reixac. El Ple ja va acordar la cessió de la finca per a la construcció de l’institut en la sessió del 29 de maig de 2008, però la Direcció General de Recursos Educatius de la Generalitat va demanar un nou acord plenari de cessió del solar, donat que la finca triada tenia una part afectada per carreteres.
Un cop feta la modificació pertinent, el solar queda dividit en dues finques, una, la que es cedeix a la Generalitat, amb 6.958,44 m2, i l’altra, afectada per carreteres, amb 2.151,56 m2.
El nou IES Montserrat està contemplat en els pressupostos del Govern per al 2010, de manera que es construirà durant l’any que ve. Actualment al solar del Camí de la Font Freda hi ha ubicada la pista d’atletisme municipal, que es traslladarà provisionalment al camp de futbol de La Ferreria (C/ Progrés, al costat de la Deixalleria Municipal).
L’actual IES Montserrat Miró, ubicat al carrer Carrerada, pateix nombrosos problemes estructurals i deficiències que fan imprescindible la seva substitució per un nou edifici, tal i com ja establia l’estudi de viabilitat que va elaborar Serveis Territorials d’Educació fa tres anys.
L’institut serà una construcció preindustrialitzada, moderna i de qualitat, amb quatre línies d’ESO i tres de batxillerat.