dimarts, 17 de novembre de 2009

Sabadell actualitza la "Guia dels primers auxilis"

Sabadell. Amb el desig d’informar i orientar els ciutadans i ciutadanes sobre com actuar davant un accident o una situació que demani una ràpida intervenció, l’Ajuntament ha reeditat i actualitzat la Guia dels primers auxilis. La publicació, plantejada de forma senzilla, entenedora i pràctica, ofereix tant indicacions sobre què cal fer, com també sobre allò que no s’ha de fer i sobre quan cal sol·licitar ajuda a personal especialitzat. Així mateix, inclou una explicació sobre els continguts bàsics d’una farmaciola, dades de gran rellevància per tenir els mitjans adequats a l’hora de dur a terme correctament les primeres cures.
A la Guia dels primers auxilis es troben les respostes a preguntes com: Què he de fer davant una rascada, cop o cremada? Què puc fer per alleujar un mal de cap, d’orella o una diarrea? Quins són els signes d’alarma? En quins casos he d’avisar el servei d’urgències? I moltes altres. I és que qualsevol persona es pot trobar en situacions que requereixin fer front a accidents (siguin petits o greus) i és recomanable conèixer com actuar davant de cada situació. Com fer els primers auxilis pot ser fonamental per minimitzar possibles complicacions o conseqüències més greus.

La publicació inclou els apartats següents:
. la farmaciola (on situar-la i què ha de contenir)
. les normes generals d’actuació davant aquestes situacions
. petits accidents (cops, rascades, picades, insolació...)
. problemes de salut (mal de cap, desmai, hipoglucèmia, diarrea...)
. accidents greus (cop fort al cap, cremades importants, ennuegaments)
. situacions d’emergència
. telèfons d’emergències

La guia complementa les activitats com tallers i sessions de formació que, al llarg de l’any, la unitat de Promoció de la Salut de l’Ajuntament ofereix i coordina, en col·laboració amb entitats i institucions, per capacitar en primers auxilis diversos col·lectius, com mares i pares, monitors i monitores esportius i altres.
De la Guia de Primers Auxilis s’han editat 1.000 exemplars que s’empraran als tallers sobre aquest tema. La publicació també es podrà consultar a
www.sabadell.cat.